Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Automatické hodnocení videokymografických záznamů pro časnou diagnostiku a prevenci nádorových onemocnění hlasivek

Agentura: 
TACR
Identifikační číslo: 
TA04010877
Zahájení: 
01.07.2014
Ukončení: 
31.12.2017
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Cílem projektu je doplnění stávajícího zařízení videokymografické (VKG) kamery o sofistikovaný software, který bude schopen automaticky vyhodnotit lékařské nálezy vysokofrekvenčního zobrazení kmitání lidských hlasivek, přiřadit jim správnou diagnózu. Dalším cílem je vytvoření certifikované metodiky VKG vyšetření, použitelné v klinické praxi.
Publikace ÚTIA: 
seznam
16.11.2017 - 15:14