Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

iTEAM - Interdisciplinary Training Network in Multi-Actuated Ground Vehicles

Agentura: 
FG
Identifikační číslo: 
675999
Zahájení: 
01.01.2016
Ukončení: 
31.12.2019
Zaměření projektu.: 
aplikační
Typ projektu (EU): 
EU
Abstrakt: 
Hlavním cílem projektu ITEAM je založit a zajistit udržitelný rozvoj evropské školící sítě s vysokým stupněm interdisciplinarity, která bude dále školit odborníky v oblasti vědy a výzkumu nových technologií se zaměřením na řízení sdruženého pohonu pozemních vozidel (MAGV). Mezi komplexní cíle iTEAM projektu patří (i) zvýšení evropské prestiže při vzdělávání v oblasti uživatelsky přívětivých a k životnímu prostředí šetrných vozidlových technologií, které jsou evropským průmyslových trhem vysoce žádány, (ii) posílení spolupráce mezi průmyslem a akademickým světem s cílem zvýšit úspěšnost profesního uplatnění talentovaných absolventů v soukromé i veřejné sféře, (iii) vytvoření silné evropské výzkumné a inovační skupiny vytvářející determinující příspěvky pro příští generace pozemních vozidel s řízením sdruženého pohonu. K dosažení projektových cílů konsorcium sdružuje 11 příjemců a 5 partnerských organizací z 9 evropských zemí včetně 7 univerzit, 2 výzkumných center a 7 neakademických organizací. Význačným rysem sítě ITEAM je koncept vzájemného ovlivňování tří výzkumných klastrů: "integrace MAGV", "zelený koncept MAGV", jízdní prostředí MAGV". V rámci těchto tří klastrů je koncept školení založen na mezisektorové spolupráci a pokrývá domény (i) základního výzkumu, (ii) aplikovaného výzkumu a (iii) experimentů. Projekt ITEAM poskytne jako první svého druhu evropskou školící sít se zaměřením na pozemní vozidla na úrovni studentů doktorského studia a umožní tak vyplnit prázdné místo v soukromém a průmyslovém sektoru pracovníky výzkumu.
iTEAM project is supported by H2020-MSCA-ITN-2015 Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks.
Publikace ÚTIA: 
seznam
25.08.2017 - 11:07