Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Adaptace člověka na asistenční systémy pro řidiče v motorových vozidlech

Agentura: 
TACR
Identifikační číslo: 
TD03000195
Zahájení: 
01.01.2016
Ukončení: 
31.12.2017
Zaměření projektu.: 
aplikační
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Hlavním cílem projektu je popsat proces a míru adaptace člověka (řidiče) na asistenční systémy určené pro řidiče v motorových vozidlech, a to zejména z pohledu dopravní bezpečnosti, tj. jaký pozitivní, případně negativní dopad mají dané systémy na dopravní bezpečnost. Cílem je pokrýt problém jak z pohledu jednotlivce (tj. v tomto případě řidiče), tak také z pohledu celé společnosti (tj. dopravní bezpečnost a veřejné zdraví jako celospolečenský problém). V širším kontextu pak vyvinout takové nástroje pro prevenci, výcvik a vzdělávání řidičů, které zvýší akceptaci těchto systémů, lepší pochopení jejich funkčnosti a limitací a zabrání přeceňování jejich možností z pohledu řidiče (tj. posílení zodpovědnosti na straně řidiče a eliminace přenášení odpovědnosti na systém).
Publikace ÚTIA: 
seznam
18.06.2018 - 10:28