Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Productive4.0 - Electronics and ICT as enabler for digital industry and optimized supply chain management covering the entire product lifecycle

Agentura: 
FG
Identifikační číslo: 
737459
Zahájení: 
01.05.2017
Ukončení: 
31.10.2020
Zaměření projektu.: 
aplikační
Typ projektu (EU): 
EU
Abstrakt: 
Productive4.0 projekt patří mezi první tzv. Lighthouse iniciativy podpořené společným podnikem ECSEL. Projekt je koordinován INFINEON TECHNOLOGIES AG v Německu, konsorcium tvoří 109 partnerů z 19 zemí. Projekt se věnuje vývoji a koordinací aktivit, které jsou využívány pro oblast Průmyslu4.0.

Číslo grantové dohody: 737459
Výzva: H2020-ECSEL-2016-2-IA-two-stage

Publikace ÚTIA: 
seznam
22.06.2020 - 09:01