Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Implementace principů Průmyslu 4.0. při výrobě a opravách konstrukčních vrstev dopravních komunikací

Agentura: 
MPO
Identifikační číslo: 
FV20356
Zahájení: 
01.07.2017
Ukončení: 
31.07.2019
Zaměření projektu.: 
aplikační
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Podstatou projektu je implementace principů Průmyslu 4.0. při výrobě a opravách konstrukčních vrstev dopravních komunikací. Cílem projektu je automatizace a optimalizace technologického postupu měření a zpracování dat povrchu pozemních komunikací, a to formou virtualizace celého výrobního procesu, včetně zajištění konkrétních způsobů transferu dat do výroby a oprav dopravní infrastruktury. Projekt bude řešen na podkladu patentované metodiky PV2014-489, jež se zabývá specializovaným postupem měření 3D dat, a v přímé vazbě na koncept Industry 4.0. Převažujícími aktivitami (náklady) projektu jsou činnosti Experimentálního vývoje. Cílem projektu je rovněž naplnění vazby na RIS3 (Digital Market Technologies a Elektrotechnika / Elektronika a elektrotechnika v digitálním věku), KETs (Pokročilé výrobní technologie), NPOV (Zvyšování užitné hodnoty a trvanlivosti staveb). Proces výroby se skládá z návrhu systému virtualizace a implementace průmyslu 4.0, specializovaného sběru dat, zpracovaní dat (model reality, model stavby), výpočtů apriorních benefit, transferu dat do výroby, kontroly výsledků výroby a výpočtu aposteriorních benefit. Hlavními podporovanými výsledky vývoje, kterých bude dosaženo za účinné spolupráce středního podniku (Exact Control System a.s.), vysoké školy (ČVUT - fakulta dopravní a stavební) a výzkumné organizace (ÚTIA), jsou užitný vzor (Fuzit) pro transfer navigačních dat pro silniční frezy, software (R) pro automatizaci návrhu optimálního tvaru nového povrchu pozemní komunikace a ověřená technologie (Ztech) pro ověření postupu výroby/opravy. Výsledné technologie zajistí komplexně výstup projektu a budou vyvinuty tak, aby snižovaly náklady výstavby a rekonstrukcí a současně umožňovaly výstavbu stavebního díla v lepší kvalitě, především s důrazem na nerovnosti a tloušťky materiálů vozovek. Komerčním cílem je, aby byly výsledky projektu systémově plně prakticky využitelné nejen v České republice, ale i v zahraničí.
Publikace ÚTIA: 
seznam
25.07.2017 - 12:36