Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

RNDr. Michal Šorel, Ph.D.

Pozice: 
vědecký pracovník
Mail: 
Místnost: 
Telefon: 
266052069
Odborné zájmy: 
Dálkový průzkum země, strojové učení, obrazová rekonstrukce, odstraňování rozmazání, redukce šumu, zvyšování rozlišení, slepá dekonvoluce, všeobecně digitální zpracování obrazu a rozpoznávání
Publikace ÚTIA: 

Michal Šorel získal magisterský a doktorský titul v oboru informatiky na Univerzitě Karlově v Praze v letech 1999 a 2007. V letech 2012 až 2013 pracoval na řadě témat souvisejících s počítačovým viděním na Heriot-Watt University ve skotském Edinburghu a na Bernské univerzitě ve Švýcarsku. V současné době je vědeckým pracovníkem Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd České republiky. Organizuje Jarní a Zimní školu zpracování obrazu pořádanou Ústavem teorie informace a automatizace. Podílí se také na organizaci Pražského informatického semináře.

Běžící diplomové práce, balářské práce a výzkumné úkoly

  • Tereza Fucsiková, Detekce nesprávného držení těla při práci u počítače z obrazového záznamu (výzkumný úkol)

Dokončené studentské práce

  • Emanuel Frátrik, Sémantická segmentace plodin z časových řad snímků Sentinel-2 (diplomová práce, 2024)
  • Václav Lamich, Cloud detection in satellite images using machine learning algorithms (master thesis, 2023)
  • Antonín Čech, Soil moisture estimations from the optical data of Sentinel-2 satellites (Odhad vlhkosti půdy z optických dat družic Sentinel-2, výzkumný projekt, 2022)
  • Dominik Rathan, Evaluation of sleep quality from infrared video (bachelor thesis, 2021)
  • Emanuel Frátrik, Algorithms for image data processing from Sentinel satellites (bachelor thesis, 2021)
  • Adam Novotný, Satellite data analysis using machine learning methods (master thesis, 2021)
07.05.2024 - 13:24

Podrobnosti

Období: 2017 - 2019
Podstatou projektu je implementace principů Průmyslu 4.0. při výrobě a opravách konstrukčních vrstev dopravních komunikací. Cílem projektu je automatizace a optimalizace technologického postupu měření a zpracování dat povrchu pozemních komunikací, a to formou virtualizace celého výrobního procesu, včetně zajištění konkrétních způsobů transferu dat do výroby a oprav dopravní infrastruktury.
Období: 2016 - 2018
Perfuzní analýza je významná experimentální zobrazovací technika používaná pro diagnostiku a hodnocení odezvy terapie. Analýza založená na magnetické rezonanci (MR) napomáhá identifikovat stav a dynamické chování onkologických a kardiovaskulárních onemocnění a umožňuje efektivnější léčbu. MR perfuzní analýza se provádí ze získaných signálů pomocí odhadu parametrů, které popisují vlastnosti tkání.
Období: 2014 - 2017
Cílem projektu je doplnění stávajícího zařízení videokymografické (VKG) kamery o sofistikovaný software, který bude schopen automaticky vyhodnotit lékařské nálezy vysokofrekvenčního zobrazení kmitání lidských hlasivek, přiřadit jim správnou diagnózu. Dalším cílem je vytvoření certifikované metodiky VKG vyšetření, použitelné v klinické praxi.