Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Neparametrické (statistické) metody v moderní ekonometrii

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GA17-07384S
Zahájení: 
01.01.2017
Ukončení: 
31.12.2019
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Chceme provádět smysluplný a plodný ekonometrický výzkum mnohorozměrných regresních kvantilů a souvisejících konceptů neparametrické statistiky. Zejména hodláme (a) prozkoumat využití směrových a eliptických (regresních) kvantilů pro statistickou inferenci, (b) několika způsoby zobecnit dosavadní eliptické (regresní) kvantily, (c) překonat související výpočetní problémy a implementovat eliptickou kvantilovou regresi ve vhodném výpočtovém prostředí a (d) ilustrovat možné využití nových metod.
Publikace ÚTIA: 
seznam
02.12.2022 - 12:30