Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Synchronizace a decentralizované řízení složitých sítí

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GA19-05872S
Zahájení: 
01.01.2019
Ukončení: 
31.12.2021
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Cílem projektu jsou nové postupy a metody, které umožní efektivní synchronizaci a decentralizované řízení složitých sítí, zejména pak eliminaci některých obtížně odhadnutelných vlivů, jakými jsou, například časové zpoždění, kvantizace, změna chování uzlů, ztráta spojení, apod. Konkrétně pak bude řešena problematika decentralizovaného řízení a synchronizace využívající vlastnosti tzv. Laplaciánu, adaptivního řízení složitých sítí, a to i včetně sítí chaotických. Budou rovněž zkoumány podmínky zajišťující stabilitu daného typu sítě v závislosti na její topologii. Účinným nástrojem při řešení těchto cílů bude, mimo jiné, výzkum zajímavého teoretického problému, kterým je zobecnění spektrálních vlastností více Laplacianů s ohledem na míru konvergence orientovaných komplexních sítí a jejich robustních vlastností. Nedílnou součástí navrhovaného výzkumu bude i analýza možných výstupů směrem k dalšímu navazujícímu aplikačně orientovanému výzkumu v oblasti spolehlivosti energetických sítí, "smart grids", a dalších aktuálních témat v rámci prioritních směrů výzkumu v České republice.
Publikace ÚTIA: 
seznam
11.04.2019 - 15:15