Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Řízení nelineárních rozsáhlých a multiagentních systémů

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GA19-07635S
Zahájení: 
01.01.2019
Ukončení: 
31.12.2021
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Projekt se zabývá návrhem nových algoritmů pro řízení složitých a rozsáhlých systémů za přítomnosti nelinearit, kvantizace a časového zpoždění, se zvláštním přihlédnutím k problematice řízení pomocí komunikačních sítí. Speciální pozornost je věnována systémům složeným z identických subsystémů. Pro dosažení výsledků se používají jak metody konvexní optimalizace, zejména lineární maticové nerovnosti, pozitivní polynomy, tak i metody nelineárních systémů, jako je exaktní linearizace. Výsledky budou prezentovány jako exaktně dokázaná matematická tvrzení, algoritmy budou ověřeny pomocí vhodných příkladů, vyvinutý software pro jejich implementaci bude zdokumentován.
Publikace ÚTIA: 
seznam
11.04.2019 - 15:16