Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Embedded storage elements on next MCU generation ready for AI on the edge

Agentura: 
FG
Identifikační číslo: 
8A21009
Zahájení: 
01.07.2021
Ukončení: 
31.10.2024
Zaměření projektu.: 
aplikační
Typ projektu (EU): 
EU
Abstrakt: 
Projekt se zabývá implementací AI algoritmů na mikrokontrolérech a mikroprocesorech s HW akcelerací výpočtu s cílem dosáhnout nízké ceny a nízké spotřeby energie. Tým ZS se podílí na vývoji demonstrátoru, který zpracovává rukou naznačená gesta / povely na základě ultrazvukových odrazů s využitím HW akcelerovaných AI algoritmů.

Akronym: StorAIge

Číslo grantové dohody: ECSEL 101007321

Výzva: H2020-ECSEL-2020-1-IA-two-stage

Publikace ÚTIA: 
seznam
08.02.2024 - 09:38