Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

CAK 2 - Centrum aplikované kybernetiky (Centre for Applied Cybernetics)

Agentura: 
MSMT
Identifikační číslo: 
1M0567
Zahájení: 
01.01.2005
Ukončení: 
01.01.2011
Zaměření projektu.: 
teoretický
aplikační
Typ projektu (EU): 
other

CAK2 navazuje na projekt č. LN00B096 Centrum aplikované kybernetiky, který byl realizován v období 2000 - 2004.
V ÚTIA se na řešení projektu podílí členové oddělení ZS a TŘ.

Publikace ÚTIA: 
seznam
05.05.2011 - 15:25