Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Virtuální laboratoř aplikace mikroprocesorové techniky (VLAM)

Agentura: 
MSMT
Identifikační číslo: 
2C06008
Zahájení: 
01.01.2006
Ukončení: 
01.01.2011
Zaměření projektu.: 
aplikační
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Projekt je zaměřen na aplikovaný výzkum metodologie SW nástrojů a technologie virtuálního WWW serveru dovolujícího automatizovat generování, konfiguraci a kompilaci SW i HW komponent pro systémy s procesorovým jádrem a specializovanými HW periferiemi, které mohou být na FPGA.
Publikace ÚTIA: 
seznam
18.06.2018 - 11:17