Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

HSLA - High Speed Logarithmic Arithmetic Unit

Identifikační číslo: 
33544
Zahájení: 
01.01.1999
Ukončení: 
01.01.2002
Zaměření projektu.: 
teoretický
aplikační
Typ projektu (EU): 
EU
Abstrakt: 
Projekt byl řešen v rámci programu ESPRIT 4 (číslo projektu 23544 a 33544).
Publikace ÚTIA: 
seznam
29.03.2012 - 09:24