Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

ADSL - Specifikace kvalitativních kritérií a optimalizace prostředků pro vysokorychlostní přístupové sítě (Specification of quantitative criteria and optimization of resources for broadband access networks)

Identifikační číslo: 
1ET300750402
Zahájení: 
01.01.2004
Ukončení: 
01.01.2007
Typ projektu (EU): 
other
Publikace ÚTIA: 
seznam
31.05.2010 - 09:46