Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Advanced tools for control and monitoring of complex systems

Agentura: 
FG
Identifikační číslo: 
MŠMT ME 2000-02
Zahájení: 
01.01.2001
Ukončení: 
01.01.2002
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Czech-Slovenian intergovernmental S&T cooperation
Publikace ÚTIA: 
seznam
28.01.2011 - 15:27