Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Ing. Tatiana Valentine Guy, Ph.D.

Pozice: 
Vedoucí oddělení
Mail: 
Místnost: 
Telefon: 
266052254
Odborné zájmy: 
problém decentralizovaného rozhodování za neurčitosti
Publikace ÚTIA: 
18.11.2020 - 10:33

Podrobnosti

Období: 2018 - 2021
The proposed project aims to contribute to theoretical and algorithmic development of cooperation and negotiation aspects while respecting agent imperfection and deliberation. The targeted solution should be applicable to decentralised dynamic DM under complexity and uncertainty. It will support a single agent acting within a network of strategically interacting agents.
Období: 2017 - 2021
Cílem projektu je podstatně přispět k teoretickému a algoritmickému rozvoji kooperace a dohadování ve složitých situacích a za neurčitosti. Cílová teorie bude využitelná k decentralizovému dynamickému rozhodování v rámci plochých struktur spolupráce a to bez předběžné koordinace. Podpoří jednotlivého agenta jednajícího v síti strategicky interagujících agentů.

Aktuální

Absolventi

Ing. František Hůla
Ing. Peter Príbeli
Ing. Marko Ruman
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT