Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Nové směry lineárního řízení

Identifikační číslo: 
GA102/01/0608
Zahájení: 
01.01.2001
Ukončení: 
01.01.2003
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Publikace ÚTIA: 
seznam
14.11.2017 - 15:09