Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Řešení modelovacích úloh a algoritmických problémů bayesovského odhadování v nukleární medicíně a dozimetrii ionizujícího záření

Identifikační číslo: 
GA102/00/D072
Zahájení: 
01.01.2000
Ukončení: 
01.01.2003
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Publikace ÚTIA: 
seznam
28.01.2011 - 15:29