Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Semináře

13.06.2022 - 11:00
Přednášející: Ing. Antonie Brožová
Místnost: 474

The aim of blind image deconvolution is to recover a sharp image from a blurred one. Assuming that there is no other data than the one blurred image, the problem is highly ill-posed.  Many methods...

25.05.2022 - 11:00
Přednášející: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
Místnost: 474

Science relies on formulating, confirming or discarding of sequences new hypotheses. They are usually checked according to their harmony with real-world data. Bayesian methodology suits well to...

16.05.2022 - 11:00
Přednášející: Ing. Tereza Siváková
Místnost: 474

The research studies optimal decision-making with the focus...

25.04.2022 - 15:40 Přednášející: Pavel Kříž Místnost: 203
04.04.2022 - 10:30
Přednášející: Ing. Marko Ruman
Místnost: 474

Deep reinforcement learning has shown an ability to achieve super-human performance in solving complex reinforcement learning tasks only from raw-pixels. However, it fails to reuse knowledge from...

14.03.2022 - 11:00
Přednášející: Ing. Květoslav Belda, Ph.D.
Místnost: 474

The seminar will introduce developed principles of predictive control for hierarchical arrangement including global mechanics of controlled system and its local drives. Both linear and nonlinear...

14.02.2022 - 10:30
Přednášející: Ing. Ondřej Tichý, Ph.D.
Místnost: 474

Na semináři budou představeny další směry v atmosférickém inverzním modelování, kterým se věnujeme. Jedná se především o předpoklad nelinearity (v našem případě bilinearity) v základním modelu y=...