Institute of Information Theory and Automation

You are here

Prémie O. Wichterleho pro Babaka Mahdiana

2013-06-05
Předseda Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémie Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělil Prémii Otto Wichterleho v roce 2013 Ing. Babaku Mahdianovi, PhD. z oddělení Zpracování obrazové informace. UTIA AV ČR.
2018-05-02 13:37