Institute of Information Theory and Automation

You are here

Certificate of Reviewing

2016-04-17
Uznání pro Mgr. Zdeňka Berana, CSc. z oddělení Teorie řízení.
2018-05-02 13:37