Institute of Information Theory and Automation

You are here

Dny otevřených dveří

2022-11-03

Místo konání: Pod vodárenskou věží 1143/4, Praha 8
Datum a doba otevření: 3. a 4. listopadu, 10 - 15 hod.
Kontakt: Dr. Ing. Lubomír Soukup, tel.: 266 052 551, e-mail: soukup@utia.cas.cz
Registrace: Prosíme návštěvníky o oznámení jejich zájmu o exkurzi s předstihem alespoň den předem.

Tato akce se koná v rámci Týdne Akademie věd.

Témata exkurzí

  • Jak vylepšit kvalitu fotografie. Představíme metody, které se vám můžou hodit i doma, pro vaše fotografie. Digitální zpracování obrazu a jeho použití v různých aplikačních oblastech - v lékařství, kriminalistice, astronomii, při obrazové dokumentaci historických památek, pro zvyšování kvality digitálních fotografií apod.
  • Modelování dopravních špiček na městských silnicích. Každý z řidičů nepochybně zažil dlouhé minuty čekání v dopravních kolonách ve městě cestou do práce, z práce, do školky, na nákup a podobně. Ke zmírnění takovýchto dopravních potíží je třeba nejprve odhalit příčiny jejich vzniku a pak navrhnout vhodné řešení. Liší se povaha dopravní špičky během denní doby? Nebo spíš záleží na lokalitě příslušného úseku silnice? Jakým způsobem můžeme modelovat dopravní špičky tak, aby bylo možno kolony co nejvíce zkrátit? O tom všem se dozvíte během přednášky.
  • Umělá inteligence za volantem. Na exkurzi vám představíme vozidlové asistenční systémy. Jsou to počítačově řízené nástroje využívající umělou inteligenci, které informují řidiče o stavu vozidla a jeho okolí a radí mu, jak se zachovat v nejrůznějších situacích, jež mohou při jízdě nastat. Umožňují dokonce automaticky ovládat např. pedály, volat, řadicí páku, světla či okénka. Při této oboustranné komunikaci je velmi důležité správně nastavit rozhraní mezi tím, co má zvládnout počítač a co je nutné nechat na rozhodování řidiče.
  • Ultrarychlé zpracování optických nebo ultrazvukových signálů. Na exkurzi bude názorně předvedeno velmi rychlé zpracování optických nebo ultrazvukových signálů pomocí speciálních výpočetních procesorů. Na vlastní oči se přesvědčíte, že některé úpravy videa, které na běžném osobním počítači trvají několik sekund, lze provést mnohem rychleji, takřka ihned. Nabydete tak dojmu, jako byste se viděli v kouzelném zrcadle, které zobrazuje pouze váš obrys, nebo které okamžitě rozpozná směr vašeho pohybu.
  • Stručný průvodce neurčitým a omezeným světem. Jak popsat libovolnou část světa pomocí pravděpodobnosti? Jak předpovídat její chování? Jak ji řídit tak, aby se chovala podle našich představ? Uvidíte ilustrativní příklady z běžného života i průmyslu.
  • Modelování a řízení průmyslových robotů. Budou předvedeny praktické ukázky z probíhajícího výzkumu a vývoje nových modelovacích a řídicích metod mechanických a elektr(on)ických systémů v průmyslové robotice a mechatronice s vizemi naplňování Průmyslu 4.0. Do ukázek budou zahrnuty jak stacionární tak i mobilní roboty.
  • Jak najít zdroj znečištění atmosféry? Při naměření zvýšených hodnot škodliviny v ovzduší je nutné rychle zjistit, co se stalo a jak závažné je ohrožení životního prostředí. Tímto problémem se zabývá projekt STRADI, kde řešíme matematickou úlohu nalezení bodového zdroje úniku, pro účely předvídání vhodných protiopatření. Na ukázku máme příklady hledání zdroje radioaktivity nebo úniku chemické látky.
  • Jak reálná může být virtuální realita? Lze zobrazit libovolný materiál tak, abychom s ním mohli interaktivně manipulovat, a přitom nebyl k rozeznání od reálného? Na praktických ukázkách bude vysvětlen kompletní postup od měření povrchu, přes zpracování změřených dat, až po jejich správnou vizualizaci na obrazovce.
  • Matematický model šíření slov vypůjčených z cizích jazyků v oblasti Jihočínského moře. V oblasti Jihočínského moře je spousta ostrovů, na kterých se díky vzájemné izolovanosti vyvinulo velké množství různorodých jazyků. Do těchto jazyků začala postupně pronikat slova převzatá z cizích jazyků. Jazykovědce zajímá, jak se tato slova v této oblasti šířila. K vysvětlení šíření takovýchto slov se hodí navigační systém pro jachtaře a matematicko-statistická metoda bayesovských sítí. Předvedeme vám názorně, jak námořní navigace může pomoci jazykovědcům, když se toho chopí matematici.
2022-11-01 18:51