Institute of Information Theory and Automation

You are here

Ing. Jan Korbel, Ph.D.

This person is no longer active at UTIA.
Position: 
postdoc
Research interests: 
ekonofyzika, statistická fyzika, nerovnovážné systémy, komplexní sítě, teorie informace, frakční počet.
2023-02-01 09:43