Institute of Information Theory and Automation

You are here

Cena akademie věd ČR 2007 udělena týmu Jan Flussera

2007-06-25

Za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu obdržel ocenění 26. června 2007 ve vile Lanna autorský tým (uváděno bez titulů):

Jan Flusser, Filip Šroubek, Barbara Zitová, Tomáš Suk z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., za práci Rozpoznávání objektů pomocí fúze obrazů z různých zdrojů, která vznikla v letech 2002–2006 v rámci řešení výzkumného záměru ÚTIA AV ČR Pokročilé matematické metody získávání, zpracování a využití informací a znalostí ve složitých a nedeterministických systémech a projektu Program rozvoje badatelského výzkumu v klíčových oblastech vědy.

Výsledek vědecké práce patří do oboru umělé inteligence, části automatického rozpoznávání objektů na reálných snímcích pomocí počítače. Řešitelský tým vyvinul ucelenou metodiku tzv. fúzování obrazu (Image Fusion). Ta umožňuje rozpoznávat objekty z více snímků najednou i přesto, že jsou pořízeny z různých míst, v různém čase, spektru a kvalitě. Jednotlivé podúlohy zahrnují automatickou identifikaci objektů pomocí invariantních příznaků, geometrického sesazení jednotlivých snímků, odstranění degradací a zvýšení prostorového rozlišení snímků metodou vícekanálové slepé dekonvoluce. Ve všech úlohách bylo dosaženo původních teoretických výsledků, které dostaly podobu uživatelského softwaru (toolboxy IMARE a IMRES pro Matlab). Nový systém IMRES, jenž byl představen veřejnosti v domácích i zahraničních médiích, je pro výzkumné účely poskytován zdarma.

více: zde

2018-05-02 13:36