Institute of Information Theory and Automation

You are here

Cena AV pro mladé vědecké pracovníky udělena M. Ondrejátovi

2008-09-29
Cena Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za rok 2008 byla udělena Martinu Ondrejátovi z oddělení SI za soubor prací "Stochastické nelineární vlnové rovnice" při slavnostním setkání v pražské vile Lanna za účasti ředitelů akademických pracovišť a dalších hostů.
2018-05-02 13:36