Institute of Information Theory and Automation

You are here

Vývoj metod pro řešení rozsáhlých úloh nelineárního programování a nehladké optimalizace

Agency: 
GACR
Identification Code: 
GA201/09/1957
Start: 
2009-01-01
End: 
2011-01-01
Project Type (EU): 
other
Publications ÚTIA: 
list
2019-09-18 09:59