Institute of Information Theory and Automation

You are here

AS Seminar: Atmosférické inverzní modelování: posun k nelineárním modelům a plošným emisím

Date: 
2022-02-14 10:30
Room: 

Na semináři budou představeny další směry v atmosférickém inverzním modelování, kterým se věnujeme. Jedná se především o předpoklad nelinearity (v našem případě bilinearity) v základním modelu y=Mx, kde y jsou dostupná měření, M jsou citlivosti napočítané atmosférickým transportním modelem a x je emise s neznámým časovým průběhem. Zahrnutím informace o koncentraci v okolí měřících bodů se stane původní lineární problém problémem bilineárním, který lze za určitých předpokladů vyřešit. Další úlohou, která bude diskutována, je odhad plošného zdroje emise, v našem případě stav, kdy sledovaná látka uniká z celé prostorové domény. To bude demonstrováno na odhadu emise mikroplastů a emise amoniaku.

2022-06-29 12:11