Institute of Information Theory and Automation

You are here

Seminars

Title
AS Seminar: Bayesian transfer learning: FPD-optimal knowledge transfer between linear state processes with uniformly distributed noise
AS Seminar: Slepá dekonvoluce obrazu pomocí ELBO
AS Seminar: Ultimátní hra s časově proměnnými parametry
AS Seminar: The Christmas seminar of Adaptive Systems department: Merging humans with machines
AS Seminar: On the synthesis and crowdsourcing of control policies for autonomous agents from data
AS Seminar: Bayesian deep learning for identification of plasma modes in tokamak
AS Seminar: Applying mixtures and model averaging to forecasting oil price
AS Seminar: Transfer learning between Bayesian filters
AS Seminar: Specifické okolnosti úniku vedoucí k možnému výskytu horkých míst radioaktivity na terénu po nehodě
AS Seminar: Generative deep models in anomaly detection
AS Seminar: Controlled invariant modules over a ring or a semiring, with applications to control in manufacturing
AS Seminar: Delayed behavioural response in some simple epidemiological models - the emergence of endemic bubbles
AS Seminar: Návrh a aplikácia frézovacieho systému pre zvary potrubia
AS Seminar: Identification of Thyroid Gland Activity in Radioiodine Therapy
AS Seminar: Jak uvést algoritmické obchodování do praxe?
AS seminar: Selection of tuning parameter in sparse linear regression
AS seminar: Tokamak plasma boundary estimation using Variational Bayes
AS seminář: Using CMA-ES for tuning coupled PID controllers within models of combustion engines
Seminář AS: Odhadování stavového modelu tepelné sítě s neznámými parametry
seminář AS: Poznámky k použití běžné mnohorozměrné nelineární regresní analýzy k inverznímu modelování (Další metodický rozvoj výsledků grantu MV-VG20102013-018 pro potřeby rozhodování v krizových situacích)

Pages