Institute of Information Theory and Automation

You are here

News

Friday, April 19, 2024

Inspirativní prostředí pro pravidelná setkání nejen mladé vědecké generace, kde můžete sdílet své nápady a myšlenky. 

Místnost č. 474 od 14.00 hod.

Monday, March 4, 2024

The seminar will be held on Monday 4. 3. 2024 at 14:00 in the AS-meeting room 474, the speaker will be Marko Ruman.

Monday, February 5, 2024

The seminar will be held on Monday 5. 2. 2024 at 14:00 in the AS-meeting room 474. The speaker will be Ondřej Tichý.

Tuesday, December 12, 2023

Prezident republiky Petr Pavel osobně předal v úterý dne 12. prosince 2023 v Karolinu jmenovací dekrety profesorkám a profesorům vysokých škol. Na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni Václav Šmídl byl jmenován profesorem pro obor „Elektrotechnika“.

Blahopřejeme! 

Zdroj foto: MŠMT 

 

Monday, September 18, 2023

The seminar will be held on Monday 18.9.2023 at 13:00 in the AS-meeting room 474, the speaker will be Soňa Molnárová.

Wednesday, September 13, 2023

13.9.2023 po těžké nemoci odešel náš vážený kolega a kamarád pan Ing. Jindřich Bůcha, CSc.

Bude nám všem velmi chybět..


Monday, June 12, 2023

Kolem JE Dukovany je instalována síť čidel měřících dávkové příkony ozáření z mraku. Byla diskutována možnost alternativní simulace dávek matematickým modelem s cílem určit podrobné rozložení dávkových příkonů kolem zdroje, s následnými možnými korekcemi pomocí řídkých hodnot z existujících měřících čidel. Nově zavedený model diskrétních gaussovských obláčků koresponduje se způsobem měření na čidlech a předpokládaným charakterem potenciálních radioaktivních úniků v blízkých vzdálenostech od místa úniku.

Thursday, June 8, 2023

Dne 6. června 2023 na veřejném zasedání vědecké rady Fakulty elektrotechnické ZČU přednesl náš kolega Václav Šmídl úspěšně profesorskou přednášku na téma  "Machine learning in electrical machine modeling and design". Blahopřejeme!

Tuesday, January 3, 2023

Ing. Květoslav Belda, Ph.D. je spoluřešitelem jediného oceněného korejsko-českého projektu, který byl podpořen GAČR společně s korejskou agenturou Korea Research Foundation. Projekt 23-04676J s názvem Řiditelná úchopová mechanika: Modelování, řízení a experimenty bude řešen ve spolupráci s Ústavem termomechaniky AV ČR, v.v.i. a Vysokou školou polytechnickou Jihlava.

Monday, December 5, 2022

The seminar will be held on Monday 5.12.2022 at 11:00 in the AS-meeting room 474, the speaker will be Siavash Fakhimi Derakhshan.

Pages