Institute of Information Theory and Automation

You are here

Matematické metody v mechanice pevných látek

Faculty: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Semester: 
zimní
Course type: 
magisterský
doktorandský
Current: 
Ano
2015-01-13 10:27