Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Řešení automatické analýzy spadu v úlech za účelem detekce Varroa pomocí metod digitálního zpracování obrazu

Identifikační číslo: 
CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0022705
Zahájení: 
01.09.2020
Ukončení: 
30.06.2021
Zaměření projektu.: 
aplikační
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Řešení automatické analýzy spadu v úlech za účelem detekce Varroa pomocí metod digitálního zpracování obrazu
Publikace ÚTIA: 
seznam
05.02.2021 - 15:15