Institute of Information Theory and Automation

You are here

Řešení automatické analýzy spadu v úlech za účelem detekce Varroa pomocí metod digitálního zpracování obrazu

Identification Code: 
CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0022705
Start: 
2020-09-01
End: 
2021-06-30
Project Focus: 
aplikační
Project Type (EU): 
other
Abstract: 
Řešení automatické analýzy spadu v úlech za účelem detekce Varroa pomocí metod digitálního zpracování obrazu
Publications ÚTIA: 
list
2021-02-05 15:15