Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Vývoj softwaru pro optimální návrh frézování povrchu při opravách vozovek

Řešitel(é): 
Identifikační číslo: 
CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605
Zahájení: 
01.02.2021
Ukončení: 
31.05.2021
Zaměření projektu.: 
aplikační
Typ projektu (EU): 
other
Publikace ÚTIA: 
seznam
11.02.2021 - 14:10