Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

PhDr. František Čech, Ph.D.

Pozice: 
postdoktorand
Mail: 
Místnost: 
Telefon: 
266052471
Odborné zájmy: 
Finanční ekonometrie, ekonometrie vysokofrekvenčních dat
Publikace ÚTIA: 
19.04.2021 - 12:48

Podrobnosti

Období: 2024 - 2026
V rámci projektu budou navrženy a realizovány strategie zajištění na komoditních trzích zaměřené na snížení finančních rizik. Náš přístup zohlední rozdíly ve zpracování informací a investičních horizontech účastníků trhu využitím informačního obsahu realizovaných semikovariančních matic a frekvenčně specifického přenosu rizik napříč aktivy.
Fakulta sociálních věd UK
Fakulta sociálních věd UK
Fakulta sociálních věd UK
Fakulta sociálních věd UK