Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc.

Pozice: 
ředitelka ústavu
Mail: 
Místnost: 
Telefon: 
266052222
286890298
Odborné zájmy: 
Multidimensional structured uncertainty models
Publikace ÚTIA: 

Jiřina Vejnarová se narodila v roce 1962 v Plzni. V roce 1985 ukončila studium na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru pravděpodobnost a matematická statistika a o rok později získala titul RNDr. Od roku 1986 byla vědeckou aspirantkou v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV a v roce 1991 byl jmenována kandidátkou fyzikálně-matematických věd (CSc.) v oboru teoretická kybernetika. Od července 2009 byla zástupkyní ředitele pro výzkum, v květnu 2017 byla jmenována ředitelkou. Hlavní oblastí vědecké práce Jiřiny Vejnarové jsou strukturované mnohorozměrné modely v rámci intervalových pravděpodobností, zejména v teorii možnosti a teorii evidence. Je autorkou (či spoluautorkou) více než 50 odborných publikací. Účastnila se řešení řady vědeckých (národních i mezinárodních) projektů. Od roku 1996 vyučuje na fakultě informatiky VŠE a od roku 2008 na fakultě jaderné a fyzikálně-inženýrské ČVUT (v současné době předměty Matematická informatika, Teorie informace a inference, Logika a sémantika a Pravděpodobnostní modely umělé inteligence). V roce 2011 byla jmenována docentkou. Jiřina Vejnarová byla členkou řady organizačních a programových výborů. Osobně organizovala 5th International Symposium on Imprecise Probabilities: Theory and Applications ISIPTA’07 v Praze, kde též spolupředsedala programovému výboru. V letech 2003-2010 byla členkou předsednictva České společnosti pro kybernetiku a informatiku a je členkou redakční rady časopisu Kybernetika.

21.10.2023 - 20:24

Podrobnosti

Období: 2011 - 2013
Dosud byly modely vágních zdrojů informace, pracující s fuzzy množinami blízkou analogii klasického pravděpodobnostního modelu a byly málo zaměřeny na ekonomické prostředí.
Fakulta informatiky a statistiky VŠE
Fakulta informatiky a statistiky VŠE
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Fakulta informatiky a statistiky VŠE
Fakulta informatiky a statistiky VŠE