Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Určení zdrojového členu úniku radiace pomocí inverzního disperzního modelování atmosféry

Agentura: 
MSMT
Identifikační číslo: 
7F14287
Zahájení: 
01.09.2014
Ukončení: 
30.04.2017
Zaměření projektu.: 
teoretický
aplikační
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Předložený projekt je založen na spolupráci expertů z oblastí teorie informace a atmosférického disperzního modelování v rámci řešení obtížného a vysoce aktuálního tématu. Hlavním cílem projektu je vývoj metod určení zdrojového členu úniku radioaktivní látky nebo jiné nebezpečné látky do atmosféry z dostupných měření. Metoda může být použita v reálném čase (např. pro ochranu obyvatelstva) nebo pro určení dopadu úniku na životní prostředí. Užším zaměřením projektu je odhad uniklé dávky radioaktivity z jaderné elektrárny s využitím pouze měření gama příkonu (nebo v kombinaci s měřením koncentrace). Vyvinutá metoda však bude přímo aplikovatelná na jiné úniky s bodovým zdrojem a může vést k pokroku v příbuzných oblastech (určení zdrojů skleníkových plynů). K dosažení tohoto ambiciózního cíle potřebujeme zdokonalit nástroje pro disperzní modelování atmosféry a statistické techniky používané k inverznímu modelování. Všichni členové projektu mají zkušenosti s tímto druhem problémů a v předchozích publikacích představili originální návrhy řešení. Zamýšlíme zkombinovat zkušenosti a expertní znalosti NILU s modelováním atmosféry se zkušenostmi UTIA a EPFL v oblasti modelování neurčitosti a teorii odhadu. Věříme, že tato jedinečná kombinace znalostí povede k výsledkům, které budou užitečné pro širokou škálu problémů, a povede k prohloubení základních znalostí ve výzkumu životního prostředí. Protože partneři projektu dlouhodobě úzce spolupracují s národními a mezinárodními úřady pro radiační ochranu, je možné očekávat, že vyvinuté algoritmy budou okamžitě připraveny pro využití v praxi.
Publikace ÚTIA: 
seznam
13.07.2016 - 10:02