Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Pokročilé metody měření vzhledu materiálů

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GA14-02652S
Zahájení: 
01.01.2014
Ukončení: 
31.12.2016
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Měření přesného vzhledu materialů v závislosti na směrech osvětlení a pohledu jsou klíčové pro mnoho aplikací od virtuálního návrhu interiérů, bezpečnostních visuálních simulací až po digitalizaci kulturního dědictví. Měření takových dat je však díky jejich vysoké dimenzionalitě velmi náročné na čas i technické vybavení, což výrazně omezuje jejich praktické využití. Hlavním cílem tohoto projektu je zjednodušit proces měření vzhledu materiálů pomocí adaptivních statistických metod a metod výběru příznaků. V prvním kroku využijeme naše unikátní měřící zařízení k vytvoření rozsáhlé databáze přesných měření vzhledu řady materiálů. V dalším kroku použijeme tuto databázi k identifikaci vhodných měřících strategií pro jednotlivé typy materiálů a k jejich následnému uplatnění ve vývoji dostupných a rychlých metod klasifikace a měření vzhledu materiálů. Věříme, že rozsáhlé zkušenosti (Cena AV ČR 2011) a technická připravenost našeho týmu umožní vznik méně náročných avšak dostatečně přesných technik měření vzhledu materiálů.
Publikace ÚTIA: 
seznam
30.10.2014 - 14:38