Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Racionalita a uvažování

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GA16-09848S
Zahájení: 
01.01.2016
Ukončení: 
31.12.2018
Zaměření projektu.: 
teoretický
aplikační
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Rychlý rozvoj informatiky a výpočetní techniky, spolu s dostupností mnohých, často si odporujících zdrojů informace, způsobují, že rozhodovači (jak lidé tak přístroje) jsou informačně přetíženi. Jejich nedokonalost, tj. omezené poznávací, informační a výpočetní schopnosti, je v nesouladu s rostoucí složitostí rozhodování, které musí činit při nepřesně a neúplně zadaných cílech. V této situaci i pouhé oddělení důležité a nedůležité informace klade značné nároky na úsilí vložené do uvažování sloužícího rozhodování. Úspěch normativních teorií rozhodování pri informacním přetížení a za neurčitosti závisí na tom, zda berou v potaz úsilí na uvažování vynaložené. Projekt přispěje k řešení tohoto problému plynoucího z omezené racionality a to pro více rozhodovačů dynamicky se rozhodujích za neurčitosti a neúplné znalosti v kooperačním či soutěživém režimu. Hledané řešení podpoří normativní bayesovské dynamické decentralizované rozhodování v rámci ploché kooperační struktury bez koordinátora.
Publikace ÚTIA: 
seznam
16.03.2018 - 16:51