Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Vizuálně optimalizované měření vzhledu materálů

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GA17-18407S
Zahájení: 
01.01.2017
Ukončení: 
31.12.2019
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Vzhled povrchu je jeden z nejdůležitějších aspektů komerčních produktů v oblastech od spotřební elektroniky, interiérů a exteriérů vozidel až po kosmetiku. Výrobci využívají atraktivních visuálních efektů pro zvýraznění funkčních vlastnosti jejich produktů. Tyto efekty jsou dosaženy buď úpravou mikrogeometrie povrchu nebo aplikací povrchových vrstev. Často však díky vysokému dynamickému rozsahu a vysokofrekvenčním informaci vykazují komplikované, úhlově závislé vizuální chování. Z toho důvodu je přesné a dostupné zachycení visuálního chování těchto povrchů pro účely vizualizace, identifikace a kontroly kvality materiálů jednou ze současných výzkumných výzev našeho oboru. Každá z těchto aplikací vyžaduje pro zachování své funkcionality určité kritické množství informace o vzhledu analyzovaného materiálu, které je závislé na typu materiálu a na způsobu jeho použití. Hlavním cílem tohoto projektu je využít metod založených na fyzikálním modelování a teorii visuálního vnímání, pro účely identifikace a zachycení informace o vzhledu materiálů nezbytně nutné pro konkrétní aplikaci.
Publikace ÚTIA: 
seznam
23.02.2017 - 12:46