Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

BSc./Mgr./PhD. Téma: Normativní teorie a algoritmy distribuovaného dynamického rozhodování za neurčitosti a neúplné znalosti (Kárný)

Typ práce: 
bakalářská
diplomová
disertační
Kontakt/telefon: 
ÚTIA AV ČR, v.v.i., oddělení AS, 266052274
Klíčová slova: 
adaptivní systémy, distribuované systémy, poradní systémy, bayesovské učení, pravděpodobnostní návrh, pravděpodobnostní kooperace, kvantifikace znalostí a preferencí

Reálné procesy jsou výslednicí relativně samostatně se rozhodujících, ale vzájemně se ovlivňujících částí, modelovaných v současnosti nejčastěji pomocí multi-agentních systémů. Ucelená normativní a algoritmizovaná teorie vedoucí k řešení konkrétních problémù však chybí. Předběžné výsledky naznačují, že takovou teorii je možno vytvořit kombinací bayesovského rozhodování, modelování pomocí dynamických pravděpodobnostních modelů a plně pravděpodobnostního návrhu rozhodovacích strategií. Tato nová oblast aplikovatelná jak v technických oblastech, tak například v demokratickém rozhodování, otvírá řadu teoretických, optimalizačních, algoritmických, experimentálních a softwarových problémů, které jsou dobrým tématem cca 2-3 doktorských prací a několika diplomových a bakalářských. Jejich náplň může být přizpůsobena od zcela teoretické až po softwarovou a aplikační.

Poznámka: 
Téma lze zadat na MFF UK, FEL ČVUT, FJFI ČVUT a FAV ZČU či dle dohody.
Literatura: 

1. Kárný Miroslav, Guy Tatiana V.: On dynamic decision-making scenarios with multiple participants. In: Multiple Participant Decision Making. (Andrýsek J., Kárný M., Kracík J. eds.). ( International Series on Advanced Intelligence. 9). Advanced Knowledge International, Adelaide 2004, pp. 17-28.
2. Kárný Miroslav, Guy Tatiana V.: Fully probabilistic control design, Systems & Control Letters, 55:4, 259-265, 2006
3. Kárný Miroslav et al, Optimized Bayesian Dynamic Advising: Theory and Algorithms, Springer, London, 2006
4. Kárný Miroslav, Guy Tatiana V., Bodini A., Ruggeri F.: Cooperation via sharing of probabilistic information, Int. Journal of Computational Intelligence Studies, p. 139-162, 2009
5. Kárný Miroslav: Axiomatisation of Fully Probabilistic Design Revisited , Systems and Control Letters vol.141, 2020
6. Kárný Miroslav, Guy Tatiana V.: Preference Elicitation within Framework of Fully Probabilistic Design of Decision Strategies , IFAC-PapersOnLine. Volume 52, Issue 29 - Proceedings of the 13th IFAC Workshop on Adaptive and Learning Control Systems 2019, p. 239-244, IFAC Workshop on Adaptive and Learning Control Systems 2019 /13./, 2019
7. Kárný Miroslav: Prescriptive Inductive Operations On Probabilities Serving to Decision-Making Agents, IEEE Trans. on Systems Man Cybernetics-Systems vol.52, 4 p. 2110-2120, 2022

15.09.2022 - 10:15