Institute of Information Theory and Automation

You are here

Theses defences

RNDr. Sońa Reisnerová Regression intensity Models for Count Data
2008-09-22
KPMS MFF UK
Mgr. Michal Červinka Hierarchické struktury v ekvilibriálních úlohách
2008-09-22
"KPMS-praktikum", 1. patro, Sokolovská 83, Praha 8
Ing. Zdeněk Pohl Adaptive Order Linear Predictor for Speech Coding Algorithms
2008-09-19
zasedací místnost č.14 (přízemí) Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo...

Pages