Institute of Information Theory and Automation

You are here

Ph.D. / master thesis

V souvislosti s prudkým rozmachem zařízení (agentů) se značným výpočetním potenciálem, dostatkem paměti a schopností vzájemné komunikace došlo v posledních dvou dekádách k rychlému rozvoji metod pro distribuované modelování nejrůznějších procesů. Namátkou - distribuovaný Kalmanův filtr, RLS či particle filter. Zatímco většina stávajících řešení je orientována na jeden konkrétní model, použití bayesovského...

Real processes result from interactions of relatively independently deciding but mutually interacting parts, modelled predominantly as multi-agents’ systems. A sufficiently complete, normative and algorithmically implementable theory is still missing, which is dearly paid by effort and quality in solving specific problems. Preliminary results indicate that such a theory can be created by combining Bayesian...

The quality of optimized decision-making algorithms (estimation, forecasting, classification, hypothesis testing, economic, medical or political decision-making, management, etc.) depends, often critically, on the choice of their parameters (order of models, weight of individual attributes in multi-criteria decision-making, probability of mutations in genetic algorithms, etc.). Therefore, it is desirable to set...

Even highly creative people (scientists, artists, influencers...) are able to create a limited number of significant outputs in life. Predicting the extent to which their creative capacity is exhausted is important for making decisions affecting their careers. The work is focused on the creation and data-driven personalization of the personal creative productivity drawing model.

Při detekci radioaktivity v ovzduší je zásadním úkolem určení lokace úniku a jeho časového průběhu. Zatímco lokace bývá velmi často známa, časový průběh a celkové množství uniklé látky bývá většinou známo jen jako hrubý odhad nebo vůbec. Hlavním úkolem navrhované práce je určení časového průběhu úniku z dostupných terénních měření. Toho lze dosáhnout optimalizací mezi naměřenými hodnotami a mezi numerickými...

Recursive estimation of model parameters is a key part of adaptive systems predicting or influencing their complex random environment. Mostly, the models do not allow the desired exact Bayesian estimation and therefore it is necessary to implement them approximately. In this case, it is necessary to forget the invalid knowledge, because otherwise the behavior of the estimated model and the modeled environment...

Recursive estimation of model parameters is a key part of adaptive systems predicting or influencing their complex random environment. Most models do not allow us to use the desired exact Bayesian estimation. Therefore it is necessary to implement them approximately. Monte Carlo procedures allow this, but their efficiency is not great.

The topic of the bachelor/diploma thesis is focused on the selection and implementation of a suitable numerical method for the predictive control algorithm, which uses a default physical nonlinear model describing the robot's dynamics. Numerical methods should be used in the construction of prediction equations that express the dependence of future planned outputs on unknown...

The theme of the bachelor/diploma thesis is focused on the motion modelling of industrial articulated robots. Modelling will deal with the investigation of parametric models of both planar and spatial curves containing the so-called geometric parameter. This parameter determining the position on the given curve will be used in the design of a suitable time parameterization of the...

Cílem práce je prostudovat transformace náhodných veličin při kompresi dat z pohledu náhodnosti a nezávislosti jednotlivých “bitů” výsledné komprimované zprávy. Student by měl popsat tuto náhodnost a míru nezávislosti pomocí entropie a vzájemná informace. Z hlediska kompresních algoritmů se student zaměří na Huffmanovo a Ziv-Lempelovo kódování.

 
Theses will focus on the parameter and/or state estimation of stochastic models where the noise is described by the probability distribution with a bounded support. These models will be used for prediction and model-based control.
The mentioned models are suitable for a description of real systems where some of...

Délka kolony je jedním z nejdůležitějších ukazatelů kvality dopravy a často je hlavní modelovanou veličinou vystupující v kriteriu. Komplikací je, že tuto veličinu je stále ještě třeba považovat za neměřitelnou, neboť běžně instalované zařízení (detektory) ji měřit nedokáží. Proto je třeba délky kolon odhadovat podle příjezdů a odjezdů z kolony. Pro měření příjezdů se zatím...

Inteligentní řadiče ovládající světelné křižovatky, průběžné měření hustot a intensit dopravního proudu a přenos aktuálních dat do ústředen umožňují efektivní koordinované řízení rozsáhlých městských oblastí. Tím se otvírá nová aplikační oblast pro rozvoj klasických i nových metodik hierarchického řízení. Navrhovaná oblast výzkumu navazuje na konkrétní dlouhodobé projekty tohoto typu v...

Fully probabilstic design of dynamic decision startegies is a well-developed theoretical basis of learning decision systems, which are potentially widely applicable in technology, natural and societal systems. The applicability is strongly constrained by complexity of the associated optimisation, a special version of dynamic programming. In the considered case, it is necessary to...

Hierarchical control and decision making connected with complex processes always contains a layer in which, decsions are made by human being, by an "operator".  The proposed topic is related to a group of projects, which aims to create an advanced computer support of such decsion making. Existing original probabilistic theory already proved to efficient for this task. There is however a range of theoretical,...

Pages