Institute of Information Theory and Automation

You are here

Awards

2023-12-12
The competing papers have been presented at the "Day of Young Authors"  workshop on December 8, 2023 in UTIA.1st prizeTyburec Marek, Zeman Jan: Bounded Wang tilings with integer programming and graph-based heuristics, Scientific Reports vol.13, 4865
2023-11-24
Vítek Sýkora, stážista našeho ústavu, získal první místo na studentské konferenci Otevřená věda v oblasti věd o neživé přírodě. Vítek abosolvoval stáž Počítačové vnímání vzhledu materiálů pod vedením Jiřího Filipa z oddělení Rozpoznávání obrazů.
2023-06-21
Prezident republiky Petr Pavel předal ve středu 21. června ve Velké aule Karolina jmenovací dekrety novým profesorkám a profesorům. Profesorem pro obor matematika – matematické modelování a numerická matematika byl jmenován vedoucí oddělení MTR Martin Kružík.
2023-06-08
Dne 6. června 2023 na veřejném zasedání vědecké rady Fakulty elektrotechnické ZČU přednesl náš kolega Václav Šmídl úspěšně profesorskou přednášku na téma  "Machine learning in electrical machine modeling and design". Blahopřejeme!
2022-11-25
Stážisté Adam Hobza, Ondřej Vašátko a Tadeáš Zíka se umístili na třetím místě ve vědní oblasti o neživé přírodě na závěrečné konferenci projektu Akademie věd ČR pro studenty středních škol Otevřená věda. Tito studenti absolvovali v našem ústavu stáž na téma "Bayesovská síť jako mozek umělé inteligence" pod vedením Jiřího Vomlela.
2022-10-20
Jméno oceněného:       Jozef Barunik, Lukas VachaOcenění:           Zlatý kurz FSV (Financial Econometrics I)Oceněná činnost:          výukaOcenění udělil:  Institut Ekonomických Studií, Fakulta Sociálních Věd, UK 
2022-09-29
The President’s Award of the Czech Science Foundation was given to Filip Šroubek for outstanding achievements in the GA CR project "Solving Inverse Problems for the Analysis of Fast Moving Objects" done in collaboration with prof. Jiří Matas from FEL, ČVUT.
2021-12-05
Prof. Ing. Vladimir Kucera, DrSc., dr. h. c. is an Emeritus Scientist of the Czech Academy of Sciences and served as the Director of the UTIA from 1990-1998. He has been a longtime excelent researcher at the Department of Control Theory, his scientific activities in UTIA range over 50 years. More about the prize on https://www.ciirc.cvut.cz/en/profesor-vladimir-kucera-ziskal-nejvyssi-vedecke-vyznamenani-ceskou-hlavu...
2021-07-12
Milan Anderle was awarded the Best Paper Award 2021 for the outstanding full paper contribution (co-authors Prof. Sergej Čelikovský and Prof. Tomáš Vyhlídal) (Process Control ´21) by Slovak University of Technology in Bratislava, Institute of Information Engineering, Automation, and Mathematics. The award is granted in association with Optimal Control Labs.
2021-06-27
Jitka Kostková, a former Ph.D student of Jan Flusser, was awarded by the Antonín Svoboda Award  2020 for the best Ph.D Thesis in Computer Science. The award is presented by the Czech Society for Cybernetics and Informatics (CSKI).