Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

RNDr. Milan Studený, DrSc.

Pozice: 
vedoucí vědecký pracovník
Mail: 
Místnost: 
Fax: 
286581419
Telefon: 
266052304
Odborné zájmy: 
struktury podmíněné nezávislosti
Publikace ÚTIA: 
10.02.2020 - 14:46

Podrobnosti

Období: 2019 - 2021
Záměrem projektu je použít metody polyedrální geometrie na řešení matematických problémů s motivací ve statistice a umělé inteligenci. Cíle se týkají několika oblastí: statistického učení grafických modelů struktur podmíněné nezávislosti, teorie pro jejich aplikace, supermodulárních funkcí, schemat pro sdílení tajemství, teorie kooperativních her a intervalových pravděpodobností.
Období: 2013 - 2015
Využití algebraických a geometrických metod je jedním ze současných trendů v moderní statistice. Záměrem projektu je použít metody kombinatorické optimalizace na problémy s motivací ve statistice a umělé inteligenci. Cíle jsou rozděleny do tří skupin: cíle týkající se statistického učení struktur Bayesovských sítí a podmíněné nezávislosti, cíle týkající se exponenciálních rodin a grafických mode
Období: 2004 - 2006
V oblasti rozhodování za nejistoty (v umělé inteligenci), zejména v oblasti pravděpodobnostního rozhodování, má pojem podmíněné nezávislosti (PN) klíčovou roli. Záměrem projektu je řešit matematické problémy, které vyvstávají v souvislosti se způsoby representace struktur PN v počítači a učením těchto struktur na základě dat.

Aktuální

Absolventi

Mgr. Petr Šimeček Ph.D.
Matematicko-fyzikální fakulta UK