Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Struktury podmíněné nezávislosti: algebraické a geometrické metody

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GA13-20012S
Zahájení: 
01.02.2013
Ukončení: 
31.12.2015
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Využití algebraických a geometrických metod je jedním ze současných trendů v moderní statistice. Záměrem projektu je použít metody kombinatorické optimalizace na problémy s motivací ve statistice a umělé inteligenci. Cíle jsou rozděleny do tří skupin: cíle týkající se statistického učení struktur Bayesovských sítí a podmíněné nezávislosti, cíle týkající se exponenciálních rodin a grafických modelů a cíle týkající se teorie her a umělé inteligence. Projekt je zamýšlen jako přirozené pokračování jak výzkumu v oblasti struktur podmíněné nezávislosti tak spolupráce se zahraničními odborníky, jejichž hlavním oborem je kombinatorická optimalizace.
Publikace ÚTIA: 
seznam
18.01.2016 - 15:55