Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Oddělení: ZOI Období: 1995 - 1997 Grantor: GACR
Spolupráce s ČVUT
Oddělení: ZOI Období: 1995 - 1997 Grantor: GACR
Navrhovaný projekt se zabývá digitálním zpracováním dvourozměrných obrazů ve vztahu ke konkrétní aplikaci. Vstupní data předpokládáme již ve stavu po předzpracování, tzn.
Oddělení: AS Období: 1993 - 1995 Grantor:
Oddělení: ZOI Období: Grantor:
SQuaRE (Software product Quality Requirements and Evaluation), je projektem společného technického podvýboru (ISO/IEC JTC1 SC 7) organizací ISO a IEC. UTIA AV ČR, v.v.i. je na základě smlouvy s ÚNMZ zúčastněna na tomto standardizačním procesu. Jde zejména o projekt SQuaRE, neboli řadu standardů ISO/IEC 25000, která řeší problematiku měření a hodnocení jakosti softwarových produktů.

Stránky