Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Oddělení: ZS Období: 2023 - 2026 Grantor: FG
The main aim of the EECONE project is to reduce e-waste on a European scale. The environmental impact arising from e-waste can thus be reduced by working in three principal areas: 1) Increase service lifetime of electronic products by application of ecodesign guidelines for increasing their reliability and their repair rate, thereby reducing the volume of e-waste.
Oddělení: ZOI Období: 2023 - 2024 Grantor:
This interdisciplinary scientific project aims to examine the creative context of one of Leonardo's most reproduced subjects: the Salvator Mundi.
Oddělení: ZS Období: 2023 - 2026 Grantor: FG
The European research project Listen2Future started with 27 partners from 7 countries.
Oddělení: E Období: 2023 - 2025 Grantor: GACR
Decentralized finance has been often synonymized with cryptocurrencies, cryptoassets, or even simply with Bitcoin not only in the public perception but to a high degree also in financial research. This project aims to dive deeper into decentralized finance and in a comprehensive manner explore and describe its structural aspects.
Oddělení: ZS Období: 2022 - 2025 Grantor: FG
Project HiPE brings together 13 participants covering the whole value chain, to develop a new highly energy-efficient, cost-effective, modular, compact and integrated wide bandgap (WBG) power electronics solutions for the next generation of battery electric vehicles (BEV), and to facilitate a significant market penetration of WBG in the automotive sector.
Oddělení: ZOI Období: 2022 - 2025 Grantor: FG
At a time of cloud computing and cyber-physical systems like computer-assisted driving, software complexity is growing faster than the rate of improvement in related quality assurance techniques. The ERC-funded VAMOS project will develop monitoring software to identify potential vulnerabilities, errors, and unfair decisions at runtime.
Oddělení: AS Období: 2022 - 2026 Grantor: FG
The aim of the project is to promote understanding of complex interactions and the dynamics of decision making (DM) under complexity and uncertainty. The theory under consideration should be applicable to dynamic DM and interaction within a flat structure without any coordination. It will support modelling a living agent acting within a complex network of interacting heterogeneous agents.
Oddělení: SI Období: 2022 - 2024 Grantor: GACR
Budeme studovat a dále rozvíjet agregace dvou a více vědeckých metodologií, optimální z hlediska pozorovaných dat, vedoucí k co nejpřesnějším závěrům. S tím souvisí i vhodná agregace několika dostupných datových souborů. Hlavním cílem je využití v ekonomii, v podnikání a pojišťovnictví.
Oddělení: SI Období: 2022 - 2024 Grantor: GACR
Projekt je zaměřen na výzkum stochastických systémů v nekonečně rozměrných prostorech, obzvláště stochastických parciálních diferenciálních rovnic s nemarkovským a negaussovským náhodným šumem.
Oddělení: SI Období: 2022 - 2024 Grantor: GACR
Projekt se zabývá vývojem algoritmů aktivní diagnostiky poruch pro stochastické rozlehlé systémy diskrétní v čase. Pro dosažení spočitatelnosti algoritmů bude při jejich návrhu v některých jejich komponentách využita tenzorová dekompozice (TD).
Oddělení: ZOI Období: 2022 - 2025 Grantor: TACR
The project addresses AI forensic data mining - a new SW platform for detecting objects of interest based on complex spatio-temporal relationships with object attributes and indexed relationships. It will enable AI training directly in the forensic environment using semi-automatic and weakly supervised learning.The lack and accessibility of training data will be considered.
Oddělení: RO Období: 2022 - 2024 Grantor: GACR
Real-world comprises thousands of materials having different surface appearances.
Oddělení: MTR Období: 2021 - 2024 Grantor: GACR
Cílem projektu je kvantitativní analýza dvou nejběžnějších nástrojů kontroly emisí oxidu uhličitého: uhlíkové daně a obchodu s emisemi (tzv. systém Cap and Trade).
Oddělení: ZS Období: 2021 - 2024 Grantor: FG
Projekt se zabývá implementací AI algoritmů na mikrokontrolérech a mikroprocesorech s HW akcelerací výpočtu s cílem dosáhnout nízké ceny a nízké spotřeby energie. Tým ZS se podílí na vývoji demonstrátoru, který zpracovává rukou naznačená gesta / povely na základě ultrazvukových odrazů s využitím HW akcelerovaných AI algoritmů.

Stránky