Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Oddělení ekonometrie

Zástupce vedoucího: 
Asistentka: 
Telefon: 
266052411
Fax: 
266052232
Publikace ÚTIA: 
seznam

Členové oddělení koncentrovali svoji výzkumnou kapacitu na následující vědecké oblasti:

  • reálná a monetární makroekonomie, heterogenní struktuta ekonomie a ekonometrické modelování,
  • pokročilé metody finanční ekonometrii, spektrální a vlnková analýza kapitálových trhů,
  • nelineární, dynamická a stochastická optimalizace.
  • Research Field:

27.11.2023 - 11:03

Detaily

Doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.
PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.
PhDr. František Čech Ph.D.
Mgr. Luboš Hanus
Mgr. Martin Hronec
Mgr. Lukáš Janásek
RNDr. Vlasta Kaňková CSc.
Prof. Ing. Evžen Kočenda Ph.D. DSc.
Prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.
Mgr. Dušan Križan
PhDr. Jiří Kukačka Ph.D.
Mgr. Josef Kurka
Prof. RNDr. Radko Mesiar DrSc.
Mgr. Lenka Nechvátalová
Mgr. Matěj Nevrla
Jan Šíla MSc.
Ing. Karel Sladký CSc.
RNDr. Martin Šmíd Ph.D.
Mgr. Ing. Martin Štěpánek Ph.D.
Mgr. Lukáš Vácha Ph.D.
Prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.
Období: 2019 - 2023
Dostupnost velkých digitálních finančních databází v současnosti přináší nové výzvy pro kvantitativní finance. Mnohé klasické ekonometrické nebo optimalizační modely ve financích přestávají být vhodné nebo numericky řešitelné, když se mají aplikovat na digitální finanční data.
Období: 2019 - 2021
Arbitráž na trzích s limitními objednávkami a omezeně racionálními agenty Abstrakt Cílem projektu je zkoumání udržitelnosti arbitrážních příležitostí na trzích s limitními objednávkami, jejichž účastníci jsou omezeně racionální.
Období: 2018 - 2020
Multi-objective stochastic programming problems correspond to economic situations in which economic process is simultaneously influenced by a random environment and a decision parameter selected with respect to multi-objective optimization problem depending on the probability measure.
Období: 2017 - 2019
The project focuses on utilization of multifractal framework in finance and financial economics. Specifically, we focus on three main branches of research. First, we examine how occurrence of financial extreme events translates into multifractal properties of the time series. For this purpose, we utilize the cusp catastrophe theory and the log-periodic power-law model.
Období: 2016 - 2018
The project will develop a new measures of dependence between economic variables, which will allow to study the frequency dependent dznamics of correlations in different quantiles of joint distribution.
Období: 2016 - 2018
Cílem projektu je modelování vývoje optimálního rozhodování rizikově averzního výrobce oceli produkujícího emise CO2, návrh a implementace algoritmu řešícího související vícestupňovou optimalizační úlohu a následná verifikace navrženého modelu na datech reálného hutního podniku. Jako rozhodovací kritérium bude předpokládána lineární kombinace střední hodnoty zisku a rizikové míry CVaR, rozhodovac
24.05.2017
Prof. Ing. Evžen Kočenda, M.A., Ph.D., DSc. received the scientific title "Research Professor in Social Sciences and...
24.05.2017
Prof. Evžen Kočenda převzal 24.5. 2017 diplom s titulem „doktor sociálních a humanitních věd“ z rukou předsedkyne AV ČR...
07.12.2015
Institute of Energy Economics, Faculty of Finance and Accounting, University of Economics in Prague awarded work of...
13.05.2014
In the year 2014 the President of the Academy of Sciences of the CR granted The Otto Wichterle Award to promising young...
12.05.2014
Česká národní banka udělila letošní cenu za nejlepší výzkumné práce (Economic Research Award) práci „Are Bayesian Fan...
12.05.2014
The Czech National Bank has granted this year’s Economic Research Award to the paper “Are Bayesian Fan Charts Useful...
03.12.2013
Institut energetické ekonomie při Fakultě financí a účetnictví VŠE ocenil práci Krenara Avdulaje a Jozefa Barunika: "...
13.09.2013
Ladislav Kristoufek was awarded by the 1st place in PhD students competition for his research paper "Mixed-correlated...
30.11.2012
Institut energetické ekonomie při Fakultě financí a účetnictví VŠE ocenil práci Ladislava Krištoufka, Karla Jandy a...
25.06.2012
Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým...
17.06.2011
PhDr. Jozef Baruník získal první místo v 17. ročníku Souteže o nejlepší studentskou vědeckou práci z teoretické...