Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Běžící granty a projekty

Určení zdrojového členu úniku radiace pomocí inverzního disperzního modelování atmosféry

Zahájení: 
2014
Ukončení: 
2017
Identifikační číslo: 
7F14287
Typ projektu (EU): 
other
Zaměření projektu.: 
teoretický
aplikační
Publikace ÚTIA: 
seznam
13.07.2016 - 10:02

General contract about cooperation in the area of R&D between SKODA AUTO a.s. and UTIA AS CR, v.v.i.

Zahájení: 
2011
Ukončení: 
2018
Identifikační číslo: 
6002
Typ projektu (EU): 
other
Zaměření projektu.: 
aplikační
Publikace ÚTIA: 
seznam
28.01.2016 - 13:04

Pokročilé metody měření vzhledu materiálů

Zahájení: 
2014
Ukončení: 
2016
Identifikační číslo: 
GA14-02652S
Typ projektu (EU): 
other
Zaměření projektu.: 
teoretický
Publikace ÚTIA: 
seznam
30.10.2014 - 14:38

3D Rekonstrukce tvaru z intenzitních obrazů

Zahájení: 
1995
Ukončení: 
1997
Identifikační číslo: 
GA102/95/1378
Typ projektu (EU): 
other
Publikace ÚTIA: 
seznam
15.01.2019 - 10:21

Kombinované invarianty a jejich použití pro rozpoznávání 2-D objektů

Zahájení: 
1998
Ukončení: 
2000
Identifikační číslo: 
GA102/98/P069
Typ projektu (EU): 
other
Publikace ÚTIA: 
seznam
13.11.2014 - 15:09

Afinní momentové invarianty vyšších řádů

Zahájení: 
2003
Ukončení: 
2005
Identifikační číslo: 
GA201/03/0675
Typ projektu (EU): 
other
Publikace ÚTIA: 
seznam
13.11.2014 - 15:01

Mnohorozměrné regresní kvantily v ekonometrii

Zahájení: 
2014
Ukončení: 
2016
Identifikační číslo: 
GA14-07234S
Typ projektu (EU): 
other
Zaměření projektu.: 
teoretický
Publikace ÚTIA: 
seznam
02.12.2022 - 12:31

Stochastické procesy v nekonečně rozměrných prostorech

Zahájení: 
2015
Ukončení: 
2017
Identifikační číslo: 
GA15-08819S
Typ projektu (EU): 
other
Zaměření projektu.: 
teoretický
Publikace ÚTIA: 
seznam
05.01.2015 - 10:40

Financial Distortions and Macroeconomic Performance: Expectations, Constraints and Interaction of Agents

Zahájení: 
2014
Ukončení: 
2016
Identifikační číslo: 
FP7-SSH-2013-2
Typ projektu (EU): 
EU
Zaměření projektu.: 
teoretický
Publikace ÚTIA: 
seznam
06.01.2015 - 17:32

Systémová rizika a nerovnováhy v evropských ekonomikách v dobe krize: teorie a empirie

Zahájení: 
2013
Ukončení: 
2015
Identifikační číslo: 
GA13-11983S
Typ projektu (EU): 
other
Zaměření projektu.: 
teoretický
aplikační
Publikace ÚTIA: 
seznam
18.01.2016 - 15:56

StránkyUkončené projekty:

archiv ukončených projektů ...

02.05.2018 - 14:49