Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Oddělení matematické teorie rozhodování

Zástupce vedoucího: 
Asistentka: 
Telefon: 
286581419
Publikace ÚTIA: 
seznam

Výzkumné aktivity oddělení patří do aplikované matematiky. Výzkum je soustředěn do následujících oblastí:

  • optimalizace
  • nehladká analýza
  • diferenciální rovnice
  • variační problémy
  • Bayesovské sítě
  • struktury podmníněné nezávislosti
  • intervalové pravděpodobnosti

Bývalí členové oddělení.

02.01.2023 - 14:55

Detaily

Mgr. Barbora Benešová Ph.D.
Doc. RNDr. Martin Branda Ph.D.
RNDr. Michal Červinka Ph.D.
Prof. László Csirmaz Ph.D.
Dr. Marouan Handa
Ing. Martin Horák Ph.D.
Prof. Radim Jiroušek DrSc.
Prof. RNDr. Michal Kočvara DrSc.
Marie Kolářová
Ing. Václav Kratochvíl Ph.D.
PD Dr. Stefan Krömer
Prof. RNDr. Martin Kružík Ph.D. DSc.
Mgr. Alexej Moskovka
Doc. Ing. Jiří Outrata DrSc.
Mgr. Miroslav Pištěk Ph.D.
Ing. Martin Plajner Ph.D.
Ing. Martin Rod
RNDr. Tomáš Roubal Ph.D.
Ing. Issam Salman
RNDr. Martin Šmíd Ph.D.
RNDr. Milan Studený DrSc.
Ing. Marek Tyburec Ph.D.
Doc. Ing. Jan Valdman Dr.
Ing. Jiří Vomlel Ph.D.
Období: 2019 - 2021
Cílem projektu je dosažení nových výsledků v matematickém modelování jevů nelineární mechaniky ve třech různých směrech. Předně budeme vyšetřovat efektivní zjednodušené modely v materiálových vědách, jejichž popis závisí na referenční i na deformované konfiguraci. Naše výsledky se dotknou oblastí, které jsou v popředí zájmu materiálového výzkumu, například modelování aktivních materiálů.
Období: 2018 - 2019
The goal of the project is to establish the research cooperation between the mutually complementary Taiwan and Czech research teams. The research is oriented to the development and verification of a new data mining technique based on probabilistic compositional models, the theory of which was developed by the Czech partner in the last decade.
Období: 2018 - 2020
Stupňované vlastnosti jsou v přirozeném diskurzu a usuzování všudypřítomné. Tyto vlastnosti jsou charakterizovány tím, že jich různé objekty můžou nabývat v různé intenzitě. Typickým příkladem jsou vágní vlastnosti (např. „vysoký“ nebo „bohatá“), u kterých není ostře vymezená hranice mezi objekty, které tuto vlastnost (ještě) mají a těmi, které (už) ji nemají.
Období: 2018 - 2020
Projekt je zaměřen na systematické experimentální studium a teoretický popis vzniku a šíření martenzitické fázové transformace prostřednictvím prostorově lokalizovaných nehomogenit ve slitinách s tvarovou pamětí NiTi.
Období: 2018 - 2020
Náš výzkum je zaměřen na aktuální význačné výzkumné otázky v oblasti optimalizace portfolií a energetice. Budeme analyzovat modely optimalizace řídkých robustních portfolií s nehladkou účelovou funkcí a zkoumat sdružené efekty řídkosti a robustnosti na reálných datech z akciových trhů.
Období: 2017 - 2019
Klasická matematická logika, založená na konceptuálně jednoduchém jádru výrokové Booleovy logiky, hraje v moderní informatice zásadní roli. Aplikační potenciál klasické logiky je omezen bivalencí pravdivostních hodnot, která umožňuje modelovat pouze výroky, které jsou buď pravdivé, nebo nepravdivé. Výrokové logiky škálovaných pojmů (jako je např.
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Fakulta sociálních věd UK
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích
Nonlinear Meeting 2021 , 22.03.2021
Online workshop, 22-23 March 2021The Nonlinear Meeting 2021 is the 6th of a series of annual workshops focusing on nonlinear analysis and differential problems. This edition's common thread will cover theoretical topics on reaction-...
Understanding locomotion: Nature-inspired mathematical models , 11.12.2020
Online workshop - 11th December 2020, 15.00-19.30 CETThis online workshop focuses on unraveling locomotion mechanisms of biological systems like swimming, crawling or slithering. The use of mathematical models provides a powerful tool to...
Winter school of MTR, 2020 , 11.02.2020
The Winter School of the Department of Decision-Making Theory is a popular meeting of students and researchers from the department and collaborating researchers from several Czech institutions as well as guests from abroad. It takes place...
Mathematics for Mechanics , 29.10.2019
Prague, October 29 - November 1, 2019The purpose of this workshop is to bring together researchers with a common interest in the field of mathematical continuum mechanics. Besides invited presentations, there will be a poster session and...
22nd Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making , 25.09.2019
Czech-Japan Seminars on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty originated by the two meetings that were held in Ishikawa and Čeladná in 1999. These meetings were financially supported by an international collaborative research...
Spring School on Variational Analysis 2019 , 19.05.2019
Following a longstanding tradition, the Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, in cooperation with Institutes of Information Theory and Automation and of Mathematics, Czech Academy of Sciences, and Faculty of Social...
6th Workshop on Variational Analysis and Optimization, Mariánská , 28.02.2019
Workshop on Variational Analysis and Optimization is an annual workshop organized by members of the Czech Academy of Sciences. It is an informal meeting of people interested in various topics of optimization theory. It combines a...
The 9th International Conference on Probabilistic Graphical Models , 11.09.2018
September 11-14, 2018, Prague. The International Conference on Probabilistic Graphical Models (PGM) is a biennial meeting that brings together researchers interested in all aspects of graphical models for probabilistic reasoning, decision...
11th Workshop on Uncertainty Processing , 06.06.2018
June 6-9, 2018, Třeboň, Czech RepublicA series of Workshops on Uncertainty Processing (WUPES) has been held in the Czech Republic every third year since 1988. Proceedings from several previous workshops can be found on their websites (...
Winter school of MTR, 2018 , 26.02.2018
February 26 - March 4, Mariánská, Czech RepublicThe Winter School of Department of Decision-Making Theory is a popular meeting point of students and researchers from the department and other colaborating researchers from several Czech...
21.06.2023
Prezident republiky Petr Pavel předal ve středu 21. června ve Velké aule Karolina jmenovací dekrety novým profesorkám a...
25.11.2022
Stážisté Adam Hobza, Ondřej Vašátko a Tadeáš Zíka se umístili na třetím místě ve vědní oblasti o neživé přírodě na...
16.10.2018
Doc. Ing. Jiří V. Outrata, DrSc. obdržel  Cenu Akademie věd ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a...
15.02.2013
Doc. Ing. Jiří Outrata, DrSc. byl jmenován čestným hostujícím profesorem na Univerzitě v Ballaratu, v Austrálii....
21.05.2009
Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým...
23.09.2007
Čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana převzal 24. září 2007 doc. Jiří V. Outrata. Nejlepších výsledků dosáhl v...
31.12.2004
Hlávkovu cenu pro mladé vědecké pracovníky získal v roce 2005 Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D. z Ústavu teorie informace a...
31.12.2002
Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým...